Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

scholarship
Học bổng PhD Taiwwan 04/2019
 Hiện nay GS Taiwan cấp 01 suất học bổng PhD đi tháng 4/2019. Lĩnh vực công nghệ môi trường. Bạn nào interesting liên hệ mình (bxthanh@hcmut.edu.vn). 

Ưu tiên các bạn có English khá đã làm đề tài Master với thành viên nhóm BIOSEP.

Posted on 17.9.2018

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube