Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

BIOSEP Research Group
BIOSEP Research Group
 • KEY MEMBER:

 • *NATIONAL
  Họ và tên: Bùi Xuân Thành

  Nơi đang công tác:

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Chức vụ: Trưởng Bộ Môn  Khoa học & Công nghệ Nước

  Học vị: Tiến sĩ                      

  Học hàm:  Phó Giáo Sư                               

  Liên lạc: bxthanh@hcmut.edu.vn

  ………………………………………………………………………………………………………

   

  Họ và tên: Nguyễn Phước Dân

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Chức vụ: Trưởng Khoa / National Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                     

  Học hàm: Phó Giáo Sư                                                        

  Liên lạc: npdan@hcmut.edu.vn

  ………………………………………………………………………………………………………  Họ và tên: 
  Nguyễn Như Sang

  Nơi công tác:

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Chức vụ: Giảng viên

  Học vị: Tiến sĩ                                                                        

  Liên lạc: nguyennhusang@yahoo.com


  ………………………………………………………………………………………………………  Họ và tên: Đào Thanh Sơn
  Nơi đang công tác:

  Trường/viện: Trường Đại học Bách Khoa, TPHCM - Khoa Môi trường và tài nguyên
  Chức vụ: Phó Phòng Thí Nghiệm
  Học vị: PGS. Tiến sĩ    
  Liên lạc:  dao.son@hcmut.edu.vn
   

  ………………………………………………………………………………………………………


  *INTERNATIONAL  Họ và tên: C. Visvanathan 

  Nơi đang công tác: Trường/viện: AIT, Thailand

  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                      

  Học hàm: Giáo Sư                                                                

  Liên lạc: visu@ait.ac.th

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Ngo Huu Hao

  Nơi đang công tác: Trường/viện: UTS, Australia

  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                      

  Học hàm: Giáo Sư                                                                

  Liên lạc: h.ngo@uts.edu.au


  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Wang Chin-Tsan (王金燦 博士)

  Nơi đang công tác: Department of Mechanical and Electro-Mechanical Engineering, National I Lan University. Taiwan.

  Chức vụ: Direct of Taiwan Science and Technology Division in India

                  Distinguished Professor

  Học vị: Tiến sĩ                      

  Học hàm: Distinguished Professor                                                          

  Liên lạc: ctwang@niu.edu.tw
  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Đinh Quốc Túc

  Nơi đang công tác:

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                                                                              

  Liên lạc: quoctuc@yahoo.com
   

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Takahiro Fujioka

  Nơi công tác:

  Trường/viện: Department of Advanced Engineering; Graduate School of Engineering, Nagasaki University
  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                     

  Học hàm: Phó Giáo Sư                                                               

  Liên lạc:  tfujioka@nagasaki-u.ac.jp
   

  ………………………………………………………………………………………………………

  • MEMBER

  *INTERNATIONAL


   
  Họ và tên: 
  Nguyen Pham Thi Thai Ha

  Nơi công tác:

  Trường/viện: Water Quality Treatment Laboratory, School of Earth Sciences and Environmental Engineering, Gwangju Institute of Science and Technology (GIST), South Korea.

  Chức vụ: Master Student                                   

  Liên lạc: thaihak09@gmail.comthaihabk09@yahoo.comthaihabk09@gist.ac.kr 

  ………………………………………………………………………………………………………  Họ và tên: 
  Nguyễn Thanh Sơn

  Trường/viện: National Central University, Taiwan
  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                                                                           

  Liên lạc: ntsonait@hotmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………


   

   

  Họ và tên: Cheng-Ru Chen

  Trường/viện: National Central University, Taiwan
  Chức vụ: International Advisor

  Học vị: Tiến sĩ                                    

  Liên lạc:  ccruncu@gmail.com


  ………………………………………………………………………………………………………  Họ và tên: 
  Nguyễn Thành Tín

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu

  Học vị: Thạc sĩ                                  

  Học hàm:                                                        

  Liên lạc: thanhtin201@yahoo.com
   

  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Võ Hoàng Nhật Phong

  Trường/Viện: Asian Institute of Tchnology (AIT)
  Học vị: Thạc sĩ 

  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu

  Liên lạc: phongvobk@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Võ Thị Diệu Hiền

  Trường/viện: PhD candidate at National Kaohsiung Marin University, Taiwan

  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu 
  Học vị: Thạc sĩ                                                                                       
  Liên lạc: hien.ic.tracodi@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Đặng Bảo Trọng

  Trường/viện: PhD student at Nagasaki University, Japan    
  Chức vụ: Trợ lý nghiên cứu                                                    
  Liên lạc: dbaotrong0701@gmail.com 

  ………………………………………………………………………………………………………

   

  *NATIONAL  Họ và tên: 
  Bùi Mạnh Hà

  Nơi công tác:

  Trường/viện: Department of Environmental Science, Saigon University, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Chức vụ: Head of Division of Environmental Engineering Technology

  Học vị: Tiến sĩ                                            

  Liên lạc: manhhakg@yahoo.com.vn  or  manhhakg@sgu.edu.vn
   

  ………………………………………………………………………………………………………

   


  Họ và tên: 
  Nguyễn Công Nguyên

  Nơi công tác:

  Trường/viện:Faculty of Environment and Natural Resources -  DaLat University, Vietnam
  Học vị: Tiến sĩ                                  

  Liên lạc: thientueminh11@gmail.com

   ……………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: 
  Diệp Đình Phong
  Trường/Viện: Viện Sinh Học Nhiệt Đới
  Học vị: Tiến sĩ 
  Liên lạc: diepdinhphong@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………   Họ và tên: 
  Châu Thi Đa

  Nơi đang công tác:

  Trường/viện: ĐẠI HỌC AN GIANG

  Chức vụ: Trưởng Bộ Môn

  Học vị: Tiến sĩ                                                                           

  Liên lạc: chau.thida@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: 
  Nguyễn Đức Lượng
  Nơi đang công tác:
  Trường/viện: ĐẠI HỌC XÂY DỰNG, HÀ NỘI
  Chức vụ: Trưởng Bộ Môn
  Học vị: Tiến sĩ    
  Liên lạc:  luong45mk@yahoo.com

  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Đào Nguyên Khôi
  Trường/viện: 
  ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, TP.HCM  
  Học vị: Tiến sĩ    
  Liên lạc: dnkhoi@hcmus.edu.vn 

             
  ………………………………………………………………………………………………………

     Họ và tên: Nguyễn Tri Quang Hưng
  Trường/viện: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM,  TP.HCM

  Chức vụ: Trưởng bộ môn
  Học vị: Tiến sĩ    
  Liên lạc: quanghungmt@hcmuaf.edu.vn 

        
  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                   
  Liên lạc: ntttrang139@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Trương Trần Nguyễn Sang 
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                                                    
  Email: 
  ttnsangmoitruongbk13@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                                                    
  Email: hai240196@gmail.com 

   ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Ngô Thị Trà My
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu / Thạc sĩ                                                                                   
  Email: tramyngo1310@gmail.com

   ………………………………………………………………………………………………………


  Họ và tên: Nguyễn Văn Thuận
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                                                    
  Email: nguyenvanthuan071@gmail.com

   ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Nguyễn Phương Thảo
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                                                    
  Email: phuongthao.n96@gmail.com
   ………………………………………………………………………………………………………
  Họ và tên: Hoàng Thị Khánh Diệu
  Trường/viện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu                                                                                    
  Email: hoangthikhanhdieu@gmail.com
   ………………………………………………………………………………………………………


   *FORMER  Họ và tên
  Phan Thị Hải Vân

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Học vị: Tiến sĩ    

  Liên lạc:  phanhaivan@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………

   

  Họ và tên: Thái Minh Quân

  Cơ quan: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

  Học vị: Thạc sĩ 
  Chức vụ:
   Trợ Lý Nghiên Cứu (Former RA)

  Liên lạc: thaiminhquan0909@gmail.com

   

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Nguyễn Đan Tâm

  Trường/Viện: Trung tâm Nước và Biến đổi khí hậu

  Học vị: Thạc sĩ 
  Chức vụ:
   Trợ Lý Nghiên Cứu (Former RA)

  Liên lạc: Ngdantam8@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………  Họ và tên: Lưu Vĩnh Phúc
  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu (Former RA)                                            
  Liên lạc: vinhphuc.mobk@gmail.com

  ………………………………………………………………………………………………………

  Họ và tên: Lê Thị Hồng Hạnh

  Trường/viện: KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 
  Chức vụ: Trợ Lý Nghiên Cứu   (Former RA)
                                                    
  Liên lạc: honghanh.mt6c@gmail.com

   


   
Download CV
facebook twitter google+ youtube instagram pinterest