Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Hot News » Jobs
Tư vấn Giám sát  dự án Cầu đường ODA ở Mekong Delta

Tư vấn Giám sát dự án Cầu đường ODA ở Mekong Delta

Tư vấn Giám sát của một dự án Cầu đường ODA ở Mekong Delta đang cần KS Môi trường Cao cấp (đang cần ngay):Ứng viên phải dùng tốt tiếng Anh, đã từng làm vị trí này trong một...

Job

Job

Trung Tâm Công Nghệ Sinh học đang có nhu cầu tuyển kỹ sư môi trường.Liên hệ TS. Dương Hoa Xô - Giám Đốc Trung Tâm

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube