Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Jobs
Job Vacancy [Very Urgent]: Công ty Chugai Technology (Japan)
  Job Vacancy [Very Urgent]: Công ty Chugai Technology (Japan) tuyển dụng:

Số lượng tuyển dụng: 2 người [Ưu tiên Sinh viên Bách Khoa HCM]

Chuyên môn: Môi Trường, Hóa học, khoa học kỹ thuật

Tuyển dụng
Chúng tôi tiến hành đo đạc khí thải, vận hành thử và phân tích các nhà máy điện tại Việt Nam, ASEAN và các nước khác.

Kỹ thuật yêu cầu
・Bậc đại học ngành kỹ thuật như hóa học・Anh văn TOEIC: 500 điểm trở lên

Đối tượng
・Người có thể chịu được khó khăn khi đi công tác nước ngoài
・Người có tinh thần lẫn thể lực tốt

Hướng nghiệp
・Trước tiên các bạn sẽ được hướng dẫn, đào tạo ngắn hạn để có được kiến thức cơ bản về thiết bị khí thải và đo tại nhà máy điện. Và sau khi vào công ty sẽ được tập huấn đo khí thải theo phương pháp OJT.・Có chế độ đào tạo tại nhật・Đào tạo để trở thành chuyên viên tư vấn trong tương lai

Chuyên ngành có liên kết đến nghiệp vụ và khoa học kỹ thuật
Khoa kỹ thuật, chuyên ngành hóa học của khoa học kỹ thuật(Chuyên ngành có khả năng hiểu được kiến thức về phản ứng hóa học cần thiết cho việc thu thập mẫu và phân tích và lý thuyết về xử lý khí thải)

***Liên hệ:
CHUGAI TECHNOS VIETNAM CO.,LTD.
66 Cao Trieu Phat, Hung Gia 4 Area, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Tel : +84-8-5410 9111 (105) Fax: +84-8-5410 9222
E-mail: <h.c.dat@chugai-tec-vn.com>
Website:http://chugai-tec-vn.com/

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube