Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Jobs
Tuyển dụng kỹ sư môi trường CHUGAI TECHNOS VIETNAM 2017
 - Chi tiết tuyển dụng trong file đính kèm:

images/pic/Tuyển dụng kỹ sư môi trường năm 2017(2).pdf

- Bạn nào quan tâm có thể liên hệ với Mr. Đạt theo thông tin phía dưới.

HOANG CAO DAT

Sales & Interpreter

CHUGAI TECHNOS VIETNAM CO.,LTD.

66 Cao Trieu Phat, Hung Gia 4 Area, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Tel      :  +84-8-5410 9111 (105)      Fax:  +84-8-5410 9222

Mobile: +84 0909182160

E-mail: <h.c.dat@chugai-tec-vn.com>

Website: www.chugai-tec-vn.com

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube