Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Jobs
Trường tuyển nhân sự vị trí Phó phòng Phòng QLPT KH&CN
Hiện nay, Trường đang tìm ứng viên vị trí Phó trưởng Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ.
Thông tin về thủ tục hồ sơ dự tuyển cũng như tiêu chí tuyển chọn ứng viên, Quý thầy, cô xin xem link
http://demasted.tdt.edu.vn/index.php/vi/tuy-n-d-ng/270-tru-ng-d-i-h-c-ton-d-c-th-ng-tuy-n-pho-tru-ng-phong-qlpt-kh-cn
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube