Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Graduate thesis
TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC cho Viện MT&TN
  
Với định hướng nghiên cứu thuộc chủ đề:

 Các kỹ thuật và hệ thống hướng tới không phát thải phục vụ sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường, và tạo ra sinh kế bền vững cho dân cư vùng  Đồng bằng sông Cửu Long”

“Zero Emission Techniques and Systems (ZETS) for reasonable use of natural resources and environmental protectionleading to sustainable livelihood for the comunities in Mekong delta”

Từ tháng 12/2018 đến giữa năm 2021, Viện Môi trường và Tài nguyên (ĐHQG-HCM) và nhóm nghiên cứu ZETS cần tuyển GẤP từ 03 – 05 Nghiên cứu sinh (NCS) và từ 05 – 07 Học viên cao học (HVCH) để thực hiện các đề tài Luận án tiến sĩ/ Luận vănthạc sĩ của mình, với các nội dung chi tiết như sau:

I.    Các chủ đề nghiên cứu (cần ít nhất 01 NCS và từ 01 – 03 HVCH làm cùng/chủ đề)

-    Chủ đề 1Nghiên cứu xây dựng và triển khai một số mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải phù hợp với các điều kiện tự nhiên đặc thù tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long”.

-    Chủ đề 2: “Nghiên cứu mô hình sinh thái khép kín nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho ngành chế biến thủy sản tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

-    Chủ đề 3: Nghiên cứu ứng dụng và triển khai một số mô hình không phát thải hướng tới ngăn ngừa ô nhiễm cho cụm dân cư nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

II.    Các quyền lợi của NCS và HVCH trong quá trình thực hiện LATS/ LVThS

-   Nếu các NCS/HVCH dành 100% thời gian (full time) cho công việc học tập và nghiên cứu tại Viện trong thời gian thực hiện LATS/LVThS, có thể được nhận vào làm việc, và được trả lương như các nhân viên khác của Viện MT&TN. Đối với các trường hợp khác cũng sẽ được hỗ trợ 100% các chi phí liên quan để thực hiện LATS/LVThS của mình.

-    Được cam kết bảo vệ Luận án, Luận văn đúng hạn trong thời gian nhanh nhất có thể, cụ thể là:

+ NCS thực hiện luận án và tốt nghiệp trong khoảng thời gian tối đa là 3,5 năm.

+ HVCH thực hiện luận văn và tốt nghiệp trong khoảng thời gian tối đa là 06-09tháng.  

-    Bảo đảm đạt được mọi yêu cầu tốt nghiệp theo qui chế đào tạo trình độ TS/ThS mới nhất của ĐHQG-HCM, nhất là các yêu cầu về bài báo quốc tế trên các tạp chí uy tín (WoS/ISI/Scopus etc), cũng như các tạp chí quốc gia thuộc danh mục do HĐCDGS Nhà nước qui định.

-    Có cơ hội thực tập ngắn hạn ở nước ngoài (các nước EU và Nhật Bản) trong quá trình thực hiện LATS/LVThS, cũng như được sự đồng hướng dẫn của tập thể gồm 01 GS Việt Nam và 01 GS người nước ngoài.  Các ứng viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được giới thiệu các học bổng ở nước ngoài để tiếp tục quá trình học tập và nghiên cứu của mình (PhDs, Post-Docs).

-    Được làm việc trong môi trường năng động của Viện MT&TN, và của nhóm NC mạnh cấp ĐHQG về “Kỹ thuật và hệ thống không phát thải (ZETS)” do GS.TS. Lê Thanh Hải đứng đầu; và nhiều cơ hội tiếp cận thực tế ở vùng ĐBSCL.                                                                      

III.       Một số yêu cầu chung cho các ứng viên. 

Ngoài các yêu cầu chung theo qui chế tuyển sinh và đào tạo SĐH hiện hành do ĐHQG-HCM và Viện MT&TN qui định, nhóm nghiên cứu về ZETS mong muốn tìm được các bạn NCS/HVCH với những yêu cầu rất cơ bản như:

-    Mong muốn tốt nghiệp đúng hạn, chăm chỉ, đam mê chủ đề nghiên cứu đã chọn, hòa đồng với nhóm, đáp ứng về sức khỏe...

-     ... và ngoài ra, không có yêu cầu gì đặc biệt khác !    

IV.     Liên hệ: 

Ứng viên quan tâm, vui lòng liên hệ:

-     GS.TS. Lê Thanh Hải (Viện trưởng, trưởng nhóm ZETS): 0908108201

-     TS. Đỗ Thị Thu Huyền (T. Phòng QLKH-QHĐN, TV nhóm ZETS): 0909462408

-     TS. Hồ Minh Dũng (T. Phòng đào tạo SĐH): 0903605245.

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube