Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Graduate thesis
Danh Sách Đồ Án Nước Thải-CTR 2014

Tên đề tài đồ án

Tháng 2 - 2014

GVHD: PGS.TS. Bùi Xuân Thành

 

Ngày giao: 4/3/2014

Ngày: 10/3 sinh viên gặp GVHD thống nhất phương án

Ngày nộp: 30/4/2014

Phân bổ đề tài theo thứ tự trong danh sách. Các sinh viên gặp GVHD trong tuần từ 5/3-8/3 đề làm rõ nội dung.

 

Danh sách đồ án nước thải


1.      Thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp công suất 4000 m3/ngày

2.      Thiết kế hệ thống xử lý nước thải nước ép đóng hộp nhà máy SAGIKO công suất 400 m3/ngày

3.      Thiết kế hệ thống xử lý nước thải trại heo 2000 con ứng dụng công nghệ UMBR-bùn hoạt tính

4.      Thiết kế nước thải sinh hoạt cho khu dân cư 8000 dân ứng dụng công nghệ lọc sinh học nhỏ giọt

5.      Thiết kế nước thải bệnh viện tỉnh ứng dụng công nghệ constructed wetland (150 gường)

 

 

Danh sách đồ án chất thải rắn

 
1.      Thiết kế hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi heo công suất 20.000 con

2.      Thiết kế bể phân hủy bùn trạm nước thải sinh hoạt tập trung công suất 200.000 m3/ngày


3.      Thiết kế bãi chôn lấp cho một tỉnh có 4.000.000 dân
4.      Thiết kể thiết bị ủ compost cơ khí thùng quay công suất 5 tấn/ngày

5.      Thiết kế hệ thống codigestion xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt cô đặc cho 50 hộ gia đình.

 

 

Ghi chú:

+ Thiết kế công nghệ hoàn chỉnh

+ Tính toán các công trình chính

+ 4 bản vẽ (2 bản vẽ autocad + 2 bản vẽ tay)

 

 

Hỗ trợ: Thanhtin201@yahoo.com (0903 335180)

           thaiminhquan0909@gmail.com (0944 323232)

 

 

 

 

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube