Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Research and collaboration Opportunity with HYOSUNG Corporation

Research and collaboration Opportunity with HYOSUNG Corporation

Tập đoàn HYOSUNG đến thăm và làm việc với nhóm BIOSEP của Khoa MTTN vào ngày 21/3/2017, dẫn đầu bởi Dr. Hyung-Woo HUR (Vice president, Water bussiness), Mr. Ju-Yang PARK (Director, Water section) and Mr. Alext PARK (Deputy manager at HCMC...

Gặp lại TS. Nguyễn Công Nguyên - Membrane Distillation Research

Gặp lại TS. Nguyễn Công Nguyên - Membrane Distillation Research

Cuối buổi chiều qua 15.3.2017 được gặp lại người bạn (Junior brother) cũ uống cafe bicycle tại BK cùng nhau thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu. Cafe thảo luận có thêm Thầy Đào Thanh Sơn (Dao Son). TS. Nguyễn Công...

Visit of Nagasaki University to Bach Khoa University 7/3/2017

Visit of Nagasaki University to Bach Khoa University 7/3/2017

Ngày 7/3/2017, Đoàn ĐH Nagasaki dẫn đầu là ngài Phó Hiệu Trưởng Nagasaki (Prof. Tada). GS. Takahiro và Mr. Kobayashi (công ty Kyowakiden) đền thăm và làm việc với Khoa Môi Trường. Trường giới thiệu học...

Internship end!

Internship end!

In the afternoon of 8/3, Ms. Sara AncelSara Ancelwho is an intern student from EPFL, Switzerland has presented her final report at the seminar room of the Faculty of Environment and Natural Resources, Bach Khoa University. She is one of the intern students working with BIOSEP research group so far. Her...

BIOSEP research group: Award

BIOSEP research group: Award

BIOSEP research group: Award"Crazy idea" for research and application! Always CRAZY!Hôm nay 28/2/2017 nhóm BIOSEP nhận được tin vui được công ty Beer Việt Nam tài trợ cho "Nghiên cứu điều chế kết tủa struvite từ nước tiểu...

Seminar của Prof. Jih-Gaw Lin

Seminar của Prof. Jih-Gaw Lin

Great! Hôm nay 24/2 là ngày thật may mắn.1. Hai bài gửi cho Bioresource Technology được. "I am pleased to inform you that your manuscript ......... has been accepted for publication in Bioresource Technology."+ Ms. Ref. No.: BITE-D-17-00029R1 (Tintotti Nguyen,Luu...

Seminar: Prof. Jih-Gaw Lin from Chiao Tung University - Taiwan

Seminar: Prof. Jih-Gaw Lin from Chiao Tung University - Taiwan

Prof. Jih-Gaw Lin from Chiao Tung University - Taiwan will talk about "Deammonification: Innovation and Implementation"..Venue: Seminar Room, Faculty of Environment and Natural Resources (B9), Bach Khoa UniversityTime/Date: 24 Feb 2017; 10:00-11:00 AMAll interested persons are warmly welcomed.=================Posted...

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube