Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Thư cảm ơn từ Hiệu Trưởng của Đại học ENSIL-ENSCI (France)

Thư cảm ơn từ Hiệu Trưởng của Đại học ENSIL-ENSCI (France)

Tin vui: Hôm nay nhận được thư cảm ơn từ Hiệu Trưởng của Đại học ENSIL-ENSCI (France) cảm ơn về việc đã tiếp nhận 4 sinh viên của ENSIL thực tập tại Bách Khoa. Đây là động lực để BIOSEP tiếp tục nhận sinh...

Welcome Prof. Deokjin Jahng

Welcome Prof. Deokjin Jahng

Chào đón Prof. Deokjin Jahng (Chair Professor) từ Myongji University, Korea đến làm việc với BIOSEP và Khoa Môi Trường & Tài Nguyên trong thời gian khoảng 6 tháng. Mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu và...

Câu chuyện về thái độ và nguyên tắc làm việc

Câu chuyện về thái độ và nguyên tắc làm việc

Vân là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, cô đã làm việc ở công ty này được ba năm rồi, những đồng nghiệp đến sau cô lần lượt có được cơ hội thăng chức, còn cô cứ mãigiậm...

Meeting with President of Kyowakiden Industry Co.

Meeting with President of Kyowakiden Industry Co.

Welcome Mr. Sakai (President of Kyowakiden Industry Co.) and Mr. Onoue (General Manager) to visit Faculty of Environment and Natural Resources, HCMUT. It is promising to have close research and application with advanced technologies, also PhD/Master fellowships for HCMUT students.---------------------------------------------------------------------------Posted...

The Fourth Korea-ASEAN Engineering Forum, 28-29 July, 2016

The Fourth Korea-ASEAN Engineering Forum, 28-29 July, 2016

The 4th ASEAN-Korea Engineering Forum, themed Korea-ASEAN Engineering Nexus for Better Tomorrow was held on July 28-29, 2016 in Westin Choson Hotel, Seoul, The Republic of Korea. The forum is an annual event jointly held by AAET and National Academy of Engineering Korea (NAEK).The objective of the Forum...

BIOSEP research group: Award

BIOSEP research group: Award

After a year of working on the topic of "Assessing the potential for nutrient recovery from urine to produce fertilizer products", from the initial stages of familiarization with the topic through reading English science articles, Give an idea of ​​the direction of implementation, plan...

Green Technologies for  Sustainable Water – 2017

Green Technologies for Sustainable Water – 2017

Green Technologies for Sustainable Water – 2017Conference: Green Technologies for Sustainable Water 201713-16 October, 2017 in Hanoi, VietnamOrganised by:• University of Technology Sydney• University of Wollongong• Tianjin Polytechnic University• VNU Vietnam – Japan University•...

The 7th international forum on industrial Bioprocess may 21-25 2017 in Wuxi - China

The 7th international forum on industrial Bioprocess may 21-25 2017 in Wuxi - China

Editor of BITE- founder IFIBiopProf. Huu Hao Ngo as keynote speakerWith Editor-in-Chielf of Bioresource Technology Journal. Hope to be able to reach a level ...Delicious drink at Ifibiop 2017 for special guests!Nice campus - beautiful students Nice view on sunset

Học bổng PhD trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường

Học bổng PhD trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường

UpdateTuyển Dụng:Học bổng PhD của BIOSEP có thay đổi. Để tạo điều kiện tốt hơn ứng viên và tránh các thủ tục phiền phức của NCS học trong nước. Do đó học bổng này sẽ là học bổng exchange PhD và...

Seminar on nano materials in Environmental application by Prof. Chang Yoon-Seok at Postech!

Seminar on nano materials in Environmental application by Prof. Chang Yoon-Seok at Postech!

Seminar on nano materials in Environmental application by Prof. Chang Yoon-Seok at Postech!Some PhD scholarships offered at POSTECH.Interested persons can contact Prof. Chang at POSTECH......................................Posted on 13.5.2017

The IFIBiop 2017

The IFIBiop 2017

The IFIBiop 2017 will soon be upon us! The following information has been provided to help you prepare for your presentation.Preparing Your PresentationØName your file with your presentation number and your name (e.g. FE-IL-01-Lee.ppt). The information of your presentation number could be found...

Seminar:

Seminar: "Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants" by Prof. Chang Yoon-Seok (POSTECH, Korea)

Seminar: "Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants" by Prof. Chang Yoon-Seok (POSTECH, Korea)Ngày 12/5/2017 lúc 10:00 tại Phòng chuyên đề Khoa Môi Trường có GS. Chang Yoon-Seok từ POSTECH đến giao...

Building Research collaboration with KOLON MEMBRANE - Kolon Corporation - South Korea!

Building Research collaboration with KOLON MEMBRANE - Kolon Corporation - South Korea!

Gặp gỡ và trao đổi hợp tác với Dr. Kwang-jin Lee (Vice President) và Mr. Jae-Kyung Kim (Deputy General Manager) của KOLON MEMBRANE. Thăm quan PTN và một số hệ thống MBR do Dr.Nguyen Nhu Sangcủa chủ trì thiết kế xây dựng (Cty Sài...

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube