Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Award of Excellence in Scientific Publication of Vietnam National University - Ho Chi Minh


Rất vinh dự được nhận bằng khen của Giám đốc ĐHQG về công bố khoa học xuất sắc năm học 2018-2019 (ĐHBK có 2 cá nhân đạt xuất sắc cùng với GS. PTS Nam, 2 cá nhân cũng là thành viên của hội đồng NAFOSTED).

Kết quả đạt được nhờ sự nỗ lực và hỗ trợ của nhóm BIOSEP, các NCS, HVCH, sinh viên và các đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Nhóm làm nghiên cứu thực nghiệm chủ yếu về sinh học nên thời gian làm lâu hơn các thí nghiệm hoá, lý do đó để đăng được cần phải có kế hạch tổ chức và thực hiện và phối hợp với nhiều nơi khác nhau. Nhóm cũng không có phòng thí nghiệm riêng, còn phòng thí nghiệm chung của Khoa thì nghèo nàn và phân tán nên phải đi nhờ vả khắp nơi. BIOSEP chỉ có 1 góc thí nghiệm (18 m2) từ thời Thầy Nguyễn Phước Dân Trưởng Khoa nhiệm kỳ trước.

Nhóm BIOSEP còn duy trì được phong độ là cũng may nhiều nơi trong và ngoài nước còn thương và hỗ trợ nhóm nhiều mặt về cả thiết bị, nhân sự và kinh phí. Môi trường nghiên cứu ở Khoa Môi Trường hiện nay còn quá thiếu thốn và không bền vững nên còn duy trì được ngày nào thì làm. Hết sức thì nghỉ làm!

Xin chân thành cảm ơn:

Các tổ chức đã đóng góp cho thành tích này. Thành tích này là nhờ tài trợ kinh phí/thiết bị của các tổ chức trong nước như quỹ NAFOSTED, trung tâm CARE, ĐHQG, Green Tech Co. (Vietnam). Và ngoài nước như GIST (Korea), Technical University of Berlin (Germany), Taiwan EPA, Myongji University (Korea), Nagasaki University, NKUST (Taiwan), NTUT (Taiwan), Kyowakiden company (Japan), LAR (Germany),, Leave A Nest (Japan), Mitsui Chemicals (Japan), v.v..

+ Các giáo sư hỗ trợ nhóm bao gồm các giáo sư như GS. Huu Hao Ngo (UTS), GS. Long Nghiem (UTS), GS. Chitsan Lin (NKUST), GS. Visvanathan (AIT), GS. SS Chen (NTUT), GS. KY Lin (NCHU), GS. NP Dan (HCMUT), GS. T. Fujioka (Nagasaki), GS. Itayama (Nagasaki), GS. D. Jahng (Myongji Uni), GS. C.P. Huang (NCTU), GS. Huang (NCKU), v.v.

+ Các cá nhân đóng góp công sức như nhóm BIOSEP, NCS, HVCH, sinh viên: Nguyen Thanh Tin, Dr. Dieu HienHong Hai Nguyen Phong VoThanh CaoVo Kim QuyenĐặng Bảo TrọngLe ThyVan-Giang LeTung Tra , Nguyễn Công Nguyên Bin Nguyen Ha Manh Dao Son Le Luu Kieu Le Thuy Chung Hao Nguyen Tốt MyTa Phương Thảo Tramy Ngo Khánh Diệu Hoàng và một số sinh viên của nhóm.

Ngoài ra năm này nhóm cũng tổ chức thành công 1 hội nghị quốc tế "The 2nd Green Tecchnologies for Sustainable water 2019 conference" với sự tham dự hơn 250 nhà khoa học trên thế giới vào ngày 1-5/12/2019.

Xin cảm ơn và đây là động lực để nhóm tiếp tục chiến đấu!
27.12.2019
Bùi Xuân Thành

Trong hình ảnh có thể có: BX Thành, màn hình và trong nhà


Trong hình ảnh có thể có: hoa

 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube