Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
LETTER OF THANKS FROM DIRECTOR OF ENSIL-ENSCI
 

From Mr Patrick LEPRAT, Director of ENSIL- ENSCI to Bui Xuan Thanh on 22nd of October, 2019


Lại có chút niềm vui từ việc hướng dẫn sinh viên quốc tế của BIOSEP!

Hàng năm vẫn nhận sinh viên volunteer và được Hiệu trưởng ENSIL-ENSCI, Cộng hoà Pháp cảm ơn. 

Lời cảm ơn đáng quý vào đúng ngày!

Sẽ tiếp tục phát triển sự hợp tác đáng trân trọng này.


Không có mô tả ảnh.

 

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube