Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Thông báo và mời tham dự Hội thảo Khoa học ngành Các KHTĐ-MT
  Hình ảnh có liên quan
Quỹ Nafosted phối hợp với Viện Địa lý Tài nguyên thuộc Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và Hội đồng Khoa học ngành Các khoa học Trái đất và Môi trường thuộc Quỹ sẽ tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "NHỮNG THÀNH TỰU TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG". 
Thông tin chi tiết về Hội nghị được đăng tải ở website của Quỹ: 
http://carees-conf.nafosted.gov.vn/

Thay mặt Hội đồng KH ngành Các khoa học Trái đất và Môi trường tôi xin trân trọng thông báo tới quý anh chị và đồng nghiệp được biết, đồng thời trân trọng kính mời, kính đề nghị các anh chị và các đồng nghiệp, với tư cách là Chủ trì đề tài và/hoặc là thành viên của các đề tài do Quỹ tài trợ, nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia Hội nghị. Sự tham gia báo cáo của các anh chị, các đồng nghiệp sẽ là một cử chỉ thiện chí ủng hộ Quỹ và Ban Tổ chức Hội nghị, góp phần nâng cao chất lượng khoa học cho Hội nghị và chắc chắn sẽ được đánh giá cao.

Nhân đây, chúng tôi cũng rất mong các anh chị và các đồng nghiệp thông báo rộng rãi cho bạn bè trong và ngoài nước biết và cổ vũ họ tham gia cùng chúng ta.

*Note: Hội thảo free registration và free đăng bài
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube