Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Vísit of National Tsing-hua University and National Chung Hsing University to Faculty of Environment and BIOSEP
 Vísit of National Tsing Hua University and National Chung Hsing University to Faculty of Environment, HCMUT and BIOSEP
Kết quả hình ảnh cho National Tsing-hua University       Kết quả hình ảnh cho National Chung Hsing University
   Kết quả hình ảnh cho hcmut    

Research collaboration and post graduate scholarships will be established soon. 
Reunion of Taiwanese professors in Vietnam!

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm BX Thành, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
Wonderful group photo!!! between National Tsing Hua University and National Chung Hsing University, 
with Faculty of Environment, HCMUT and BIOSEP research group


Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Dao Son, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà
Visiting HCMUT laboratory for wastewater treatment technology

Trong hình ảnh có thể có: 11 người, bao gồm BX Thành, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi
Happy ending of the meeting with some good food  
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube