Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Seminar của công ty Okamura Việt Nam:
 

Công ty Okamuara- Việt Nam đến giới thiệu công ty, trao đổi chuyên môn, giới thiệu công nghệ xử lý nước thải Jokasou cho sinh viên và cán bộ của Khoa Môi Trường & Tài Nguyên tại Trung tâm CARE (HCMUT) vào ngày 9/10. Sau buổi trao đổi 4 sinh viên tham dự đã được chọn đi tham quan các công trình thực tế của công ty tại Đồng Nai (14/12/2018). Đây là cơ hội làm việc và trải nghiệm rất quý báu cho các bạn sinh viên về các công nghệ tiên tiến đang được sử dụng và phát triển trên thế giới. 
------------------------------------------------------------
Posted on 26.10.2018 @ Nagasaki

Some pictures:

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm BX Thành, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và trong nhà
 


Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Tăng Thâu, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Tăng Thâu, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, bao gồm DiễmTrinh Ngô, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày và trong nhà   
Download CV
facebook twitter google+ youtube instagram pinterest