Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Workshop: "Decentralized Water Treatment: Applied Technologies and Development"
 
Workshop on "Decentralized Water Treatment: Applied Technologies and Development" tại Khoa Công nghệ Hoá học và Thực Phẩm - Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM ngày 10/9/2018.

Được mời tham dự trình bày về công nghệ màng trong công nghệ xử lý nước không tập trung tại hội thảo khoa học tại Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM. Được gặp sinh viên và nhóm chuyên gia làm về membrane và vật liệu từ Malaysia (UMP), ĐH SPKT, ĐH KHTN Hà Nội. Nhiều cơ hội hợp tác đào tạo, nghiên cứu cùng hội thảo.


 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm BX Thành, mọi người đang cười, mọi người đang đứng


Trong hình ảnh có thể có: BX Thành, màn hình và trong nhà

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube