Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Thiết kế tương lai nhờ "Những thế hệ tương lai tưởng tượng"

 

Thiết kế tương lai nhờ "Những thế hệ tương lai tưởng tượng"
"Thiết kế tương lai" là phương pháp hình dung quan điểm, lợi ích của những thế hệ tương lai chưa ra đời và phản ánh vào quá trình ra quyết định ở hiện tại. Nhiều chính quyền địa phương tại Nhật Bản bắt đầu lập kế hoạch phát triển bằng phương pháp này. Người dân thị trấn Yahaba, tỉnh Iwate, đã đóng vai những "cư dân tương lai" 45 năm tới, thảo luận mong muốn quê hương sẽ trở thành cộng đồng như thế nào. Cùng tìm hiểu thực tế hiện nay và triển vọng của phương pháp này.

Bấm để "Nghe" về bài phóng sự của việc thực hiện phương pháp 
"Thiết kế tương lai".

 Những người mặc trang phục lễ hội truyền thống để vào vai "cư dân tương lai" tham gia thảo luậnGiáo sư Saijo Tatsuyoshi thuộc Đại học Kỹ thuật Kochi, đồng thời là Giáo sư bổ nhiệm đặc biệt thuộc Viện Nghiên cứu Nhân loại và Tự nhiên. Ông đề ra phương pháp "Thiết kế tương lai" dựa trên quan niệm của thổ dân châu Mỹ về việc tính tới hạnh phúc của 7 thế hệ tiếp theo.

 
 
 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube