Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Công bố danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất

 

Danh sách Hội đồng khoa học ngành Khoa học trái đất


Ngành môi trường được xếp chung vào ngành Khoa Học Trái Đất và Môi Trường (chỉ có 1/9 thành viên hội động của nghành là chuyên ngành môi trường). Vì vậy, rất vinh dự khi được trở thành Thành viên hội đồng của quỹ khoa học công nghệ quôc gia (NAFOSTED) nhiệm kì 2017-2019.


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NGÀNH KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số 243/QĐ-HĐQL-NAFOSTED ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia)

STT

Họ và tên

Năm
sinh

Chức danh
trong 
HĐKH

Chuyên ngành

Cơ quan 
công tác

1

GS.TS Phan Văn Tân

1955

Chủ tịch

Khí tượng, thủy văn

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

2

PGS.TS Trần Thanh Hải

1965

Phó Chủ tịch

Địa chất kiến tạo

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3

PGS.TS Hoàng Văn Long

1972

Thư ký

Địa chất tiến hóa 
bồn trầm tích

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

4

PGS.TS Trần Tuấn Anh

1973

Thành viên

Địa chất sinh khoáng

Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

5

TS Lê Huy Minh

1958

Thành viên

Vật lý địa cầu

Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6

PGS.TS Nguyễn Văn Lập

1959

Thành viên

Địa chất tiến hóa
bồn trầm tích

Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

7

TS Lê Thị Phương Quỳnh 

1976

Thành viên

Hóa học phân tích

Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8

PGS.TS Bùi Xuân Thành 

1978

Thành viên

Công nghệ môi trường

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

9

GS.TS Phan Trọng Trịnh

1956

Thành viên

Địa chất kiến tạo

Viện Địa chất - Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube