Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Closing workshop on H2Ospital project in EPFL – Lausanne, Switzerland
 Closing workshop on H2Ospital project in EPFL – Lausanne, Switzerland

Hội thảo kết thúc phase 1 dự án nước cấp an toàn và vệ sinh (WASH) cho các bệnh viện cấp quận vùng Mekong cho 2 quốc gia (Việt Nam và Tanzania). Meeting có đại diện các tổ chức EPFL, HCMUT, WHO, Swiss TPH, Polytechnique Montreal, EAWAG, etc. Dự án đạt kết quả tốt và các bên mong mốn tiếp tục triển khai mô hình pilot cấp nước an toàn cho bệnh viện trong phase tới cho vùng Mekong và Tanzania.
Ngoài ra, qua chuyến đi này lại có thêm những cơ hội mới. Và vui vẻ nhất là được g
ặp lại các partner cũ và thưởng thức Swiss/Italy wine (Rượu đỏ) ở EPFL, Lausane và ở Lake of Geneva.Thật là tuyệt vời khi làm vài ly wine cùng thời tiết lạnh gần 0 độ!

Amazing trip of December 2017! 


One of EPFL office designed for energy saving.


Project partners of H2Ospital project.


Group photo of H2Ospital project. It's such a strong team!


Presentation of Vietnam survey team at H2O project workshop.


With Dr Klaus, head of Essential Tech lab chuyên phát triển công nghệ và thương mại hoá. Phiá sau là 2 version đồ chuyên dụng dành cho bảo hộ kiểm soát dịch Ebola. Được phát minh và chế tạo bởi EssentialTech.


Meeting with Margot (cựu sinh viên intership tại BIOSEP) ở EPFL campus.


Having lunch với Swiss Wine cùng 2 Prof. phân tích nổi tiếng. 
Được Prof. Taradeallas mời làm member của hiêp hội hoá học phân tích và môi trường (IAEAC) - của Europe (đại diện Asia region). Một nhiệm vụ mới đầy thử thách!

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube