Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Thư cảm ơn từ Hiệu Trưởng của Đại học ENSIL-ENSCI (France)
Tin vui: Hôm nay nhận được thư cảm ơn từ Hiệu Trưởng của Đại học ENSIL-ENSCI (France) cảm ơn về việc đã tiếp nhận 4 sinh viên của ENSIL thực tập tại Bách Khoa. Đây là động lực để BIOSEP tiếp tục nhận sinh viên nước ngoài làm việc tại BIOSEP. Đến nay nhóm BIOSEP đã tiếp nhận hướng dẫn hơn 30 sinh viên quốc tế từ Pháp, Thụy sỹ, Thụy Điển, Singapore, Nam Phi, v.v. Hoạt động này giúp cho các sinh viên BKU có nhiều cơ hội hội nhập, học hỏi, trao đổi văn hóa và tác phong làm việc của Châu Âu. 
Sắp tới BIOSEP sẽ tiếp tục tiếp nhận sinh viên dù hoạt động này khiến BIOSEP phải tìm kiếm nguồn kinh phí từ bên ngoài để duy trì.
Cảm ơn các thành viên/cựu thành viên, sinh viên và học viên cao học của BIOSEP đã hỗ trợ góp phần phát triển công tác này.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube