Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Seminar: "Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants" by Prof. Chang Yoon-Seok (POSTECH, Korea)
 Seminar: "Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants" by Prof. Chang Yoon-Seok (POSTECH, Korea)

Ngày 12/5/2017 lúc 10:00 tại Phòng chuyên đề Khoa Môi Trường có GS. Chang Yoon-Seok từ POSTECH đến giao lưu và trình bày chủ đề nghiên cứu sau “Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants”.

GS Chang là chuyên gia về nano có rất nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng (Xem CV và lab poster đính kèm) liên quan mảng Nano materials trong môi trường.

Speaker : Prof. Chang Yoon-Seok (from Division of Environmental Science and Engineering, POSTECH, Korea)
Date : 2017. May. 12th (Friday); 10 am ~
Location : Faculty of Environment & Natural Resource, Hochiminh University of Technology, Vietnam.
Title : Environmental Monitoring and Remediation Strategies of Persistent Organic Pollutants.

Thân mời tất cả Thầy/Cô, sinh viên và người quan tâm tham dự. 
=============
Posted on 27.04.2017

CV: images/pic/CV_Yoonseok%20Chang.pdf
Lab Poster: images/pic/Lab_Poster (SEAL).pdf

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube