Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Building Research collaboration with KOLON MEMBRANE - Kolon Corporation - South Korea!
 Gặp gỡ và trao đổi hợp tác với Dr. Kwang-jin Lee (Vice President) và Mr. Jae-Kyung Kim (Deputy General Manager) của KOLON MEMBRANE. Thăm quan PTN và một số hệ thống MBR do Dr. Nguyen Nhu Sang của chủ trì thiết kế xây dựng (Cty Sài Gòn Xanh). Thảo luận trao đổi hợp tác và xây dựng dự án phối hợp nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu bẩn màng. Dự kiến KOLON sẽ có dự án tài trợ nghiên cứu triển khai hợp tác nghiên cứu với BIOSEP tại BK và triển khai thử nghiệm/hợp tác với Doanh nghiệp VN. Cảm ơn Dr. Nguyen Nhu Sang đã tổ chức buổi tham quan và chiêu đãi đoàn Kolon.   
Download CV
facebook twitter google+ youtube