Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Research and collaboration Opportunity with HYOSUNG Corporation
 Tập đoàn HYOSUNG đến thăm và làm việc với nhóm BIOSEP của Khoa MTTN vào ngày 21/3/2017, dẫn đầu bởi Dr. Hyung-Woo HUR (Vice president, Water bussiness), Mr. Ju-Yang PARK (Director, Water section) and Mr. Alext PARK (Deputy manager at HCMC Office) trao đổi hợp tác triển khai nghiên cứu xử lý nước thải ngành PP ứng dụng công nghệ MBR của Hyosung. Hi vọng có dự án triển khai thực tế và kết hợp làm đề tài nghiên cứu cho các HV/SV. Dr. Hur rất hào hứng và happy với canteen Bicycle của BK. Đã lâu không được enjoy student life. Hi vọng xây dựng được hợp tác với các tập đoàn của South Korea. 
=============
Posted on 24.03.2017
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube