Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Gặp lại TS. Nguyễn Công Nguyên - Membrane Distillation Research
 
Cuối buổi chiều qua 15.3.2017 được gặp lại người bạn (Junior brother) cũ uống cafe bicycle tại BK cùng nhau thảo luận cơ hội hợp tác nghiên cứu. Cafe thảo luận có thêm Thầy Đào Thanh Sơn (Dao Son). TS. Nguyễn Công Nguyên (Nguyễn Công Nguyên) đang giảng dạy tại Đại học Đà Lạt và còn rất trẻ tốt nghiệp ĐH National Taiwan University (NTUT) năm 2015 - Taiwan và hiện nay đã sở hữu thành tích KH đáng nể khoảng 22 bài ISI (toàn bộ là top journal trong lĩnh vực môi trường). TS. Nguyên có hướng nghiên cứu chủ yếu về membrane (rất là cùng research interest với mình). Nhóm thảo luậnh đề xuất đẩy mạnh hướng nghiên cứu về khử mặn ứng dụng công nghệ Membrane Distillation. Đây là hướng nghiên cứu rất hot trong điều kiện nhiễm mặn Việt Nam hiện nay. Hi vọng có cơ hội hợp tác tốt. Đề tài nghiên cứu đề xuất như sau:

Master Thesis Topic: Hot topic!

APPLICATION OF DIRECT CONTACT MEMBRANE DISTILATION (DCMD) SYSTEM ON SEAWATER AND BRACKISH WATER DESALINATION PROCESS

Supervisor: Dr. Nguyen Cong Nguyen & Assoc./Prof. Bui Xuan Thanh
Email: nguyennc@dlu.edu.vn or bxthanh@hcmut.edu.vn 
Cell: 0965376073 (Thành) or 0907 662771 (Nguyên)

Challenges of current technology for desalination: High energy consumption; High membrane fouling; Low water quality & complicated processes

Research contents:
1. Design an innovative MD system for seawater desalination plant
2. Optimizing energy consumption for desalination process
3. Enhancing production of potable water quality from seawater
4. Operating long-term MD process to investigate membrane fouling

Research objectives:
1. Effect of flow rates, temperature, pore size, and feed concentration on DCMD process
2. Operation cost of DCMD for seawater desalination process

Experiment design:
Module: MD Flat sheet (made of acrylic)
Membrane: Polytetrafluoroethylene (PTFE) MD membranes with different pore sizes were provided by Ray-E Creative Co., Ltd., Taiwan. The characteristics of the three types of MD membranes.

Students: 
+ 1-2 Master student (good at English reading) 
+ 2-4 Bachelor students

   
Download CV
facebook twitter google+ youtube