Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Activities
Visit of Nagasaki University to Bach Khoa University 7/3/2017
Ngày 7/3/2017, Đoàn ĐH Nagasaki dẫn đầu là ngài Phó Hiệu Trưởng Nagasaki (Prof. Tada). GS. Takahiro và Mr. Kobayashi (công ty Kyowakiden) đền thăm và làm việc với Khoa Môi Trường. Trường giới thiệu học bổng Master cho các sinh viên của Khoa, Trao đổi hợp tác nghiên cứu trong xử lý nước/nước thải và thăm Khoa Địa Chất và Khoa Xây Dựng.

Đoàn cũng thăm BGH và đề nghị ký MOU giữa hai trường về hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên, cấp học bổng sinh viên và hợp tác trao đổi nghiên cứu. Cảm ơn Thầy Hoàng Nam và Thầy Dũng Thế Vũ đã tổ chức và tiếp đoàn.

GS Takahiro đề nghị xây dựng dự án nghiên cứu xử lý nước nhiễm mặn với sự tài trợ của công ty Kyowakiden với Khoa Môi Trường. Một tin tốt đầu năm. Đoàn sẽ quay trở lại vào giữa tháng 5 để thảo luận chi tiết hơn về dự án, MOU và tham dự hội thảo ISEAC5-Asia do Khoa tổ chức.

Đoàn cũng thăm Phòng TN, Trung Tâm CARE, Khoa Địa Chất và Khoa Xây Dựng. Các GS cảm thấy rất vui vì gặp nhiều Thầy/Cô tốt nghiệp ở Japan và hầu hết là trẻ/khỏe. Cảm ơn các Thầy/Cô Khoa Địa Chất Thầy Vinh Bùi Trọng, Thầy Tran Tu, Thầy Dũng, Cô Huyền, Thầy Thông, ... đã chào đón, giới thiệu và chiêu đãi đoàn GS tại Khoa. Các giáo sư rất ấn tượng với Vietnamese Whisky của Khoa Địa chất. Cám ơn Thầy Lộc Khoa Xây dựng, Cô San Hà (CARE) và các Thầy/Cô/NCV Khoa Môi Trường.

Prof. Tada và đoàn rất hài lòng và hi vọng có hợp tác với Trường Bách Khoa. Họ đã email hẹn và trở lại vào T5/2017. It is an good news!

================== 
Posted on 9/3/2017

 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube