Menu
Video Clips
Flag Counter

Counted since May 10th 2017

Trang chủ
PGS.TS. BX Thành
PGS.TS Bùi Xuân Thành

PGS.TS. Bùi Xuân Thành

Trưởng Phòng thí nghiệm trọng điểm ĐHQG - Xử lý chất thải bậc cao
Trưởng nhóm Nghiên cứu Công Nghệ Nước - ĐHQG 
Trưởng bộ môn Khoa học và Công nghệ Nước 
Trưởng nhóm Nghiên cứu BIOSEP
Khoa Môi Trường và Tài Nguyên

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc Gia TPHCM

T/F: 84-8-3863-9682
Email: bxthanh@hcmut.edu.vn; thanhait@yahoo.com 

Google Scholar (H-index = 21)
 

Editor board member, Bioresource Technology (BITE, Elsevier), Since 2020. 

Guest Editor, Science of the Total Environment, (STOTEN, Elsevier), 2020. 

Guest Editor, Bioresource Technology, (BITE, Elsevier), 2020. 

Guest Editor, Environmental Technology and Innovation (ETI, Elsevier), 2020. 

Guest Editor, Environmental Science & Pollution Research (ESPR, Springer), 2020. 

Guest Editor, Journal of Environmental Management (JEMA, Elsevier), 2019.

Lead Editor, Springer Nature, Book “Water and Wastewater Treatment Technologies”, 2018.  

Guest Editor, Bioresource Technology Reports (BITEB, Elsevier), 2018.

Guest Editor, Journal of Applied Membrane Science & Technology (UTM, Malaysia), 2018.

Assistant Editor, Vietnam Journal of Science Technology and Engineering (TCI index), Ministry of Science and Technology, Vietnam (ISSN: 2525-2461), 2018-present.

 

Lĩnh vực quan tâm

 • Quá trình phân tách màng (Membrane separation processes)
 • Quá trình xử lý nước - nước thải (Water and wastewater treatment processes)
 • Quá trình xử lý sinh học (Biological processes)
 • Quá trình oxi hóa bậc cao (Advanced Oxidation Processes)
 • Xử lý và quản lý chất thải rắn (Solid waste treatment and management)
 • Công nghệ xanh và công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu (Green technology and Treatment technology for climate change adaptation).

Trình độ

 • 2006-2009: Tiến sĩ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần của chính phủ Pháp), Chương trình trao đổi giữa Viện Công Nghệ Châu Á (AIT), Thailand & Viện Khoa học Ứng Dụng Quốc Gia (INSA-Toulouse), Cộng hòa Pháp.
 • 2003-2005: Thạc sỹ Kỹ thuật Môi trường (Học bổng toàn phần chính phủ Hà Lan), AIT, Thailand.
 • 1996-2001: Kỹ sư Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM, Việt Nam.

Quá trình công tác

 • 2017-present: Member of Scientific Committees in the field of Earth Sciences and Environment, National Foundation of Science and Technology Development (NAFOSTED), Ministry of Science and Technology, Vietnam on term of 2017-2019; 2019-2021 (National Level).
 • 2014-nay: Chủ nhiệm Bộ Môn, Khoa học & Công Nghệ Nước, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
 • 2013-nay: Phó Giáo Sư, Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2009-2013: Giảng viên, Khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM.
 • 2006-2008: Trưởng nhóm nghiên cứu của GS. C. Visvanathan, AIT, Thailand.
 • 2001-2005: Nghiên cứu viên, Viện Môi trường và Tài Nguyên TPHCM, ĐHQG TPHCM.
 • 2001-2002: Giảng viên khoa Công nghệ Hóa học, Trường Đại hoc Công Nghiệp TPHCM, Việt Nam.
 • 2001-2005: Tư vấn độc lập: Tư vấn/thiết kế các công trình xử lý chất thải.

Công trình nghiên cứu  

SCI/SCIE/Scopus Jounal Papers (2008-2020*):

 


 
   
Download CV
facebook twitter google+ youtube instagram pinterest